Výklad slova


Slovo wellness je dnes malinko zprofanováno. PÅ™ibližnÄ› pÅ™eloženo – „cviÄení pro zdraví“. PÅ™esnÄ›jší význam tohoto slova by se vÅ¡ak dal vyjádÅ™it jako celková aktivita ÄlovÄ›ka, kterou lze dosáhnout takového stavu, abychom se cítili dobÅ™e, mÄ›li dobrou kondiÄku a tomu odpovídalo i naÅ¡e celkové zdraví. Není tedy správné a je ponÄ›kud zcestné, pokud si každé solidní fitcentrum dá do svého názvu wellness studio. Toto slovo totiž není pouze od cviÄení. Není vÅ¡ak pouze ani o ležení ve vířivce. Jak už bylo výše Å™eÄeno, musí se jednat o takové komplexní aktivity ÄlovÄ›ka, které mu pÅ™ivodí pocitovÄ› skuteÄnÄ› příjemný stav.

Věřte zkušeným

Vždy pÅ™i každé aktivitÄ›, aÅ¥ už tÄ›lesné Äi duÅ¡evní, byste se mÄ›li řídit osvÄ›dÄeným pravidlem, že nedÄ›lat nic je Å¡patnÄ›, ale také že Äeho je moc toho je příliÅ¡. VÅ¡e, co pÅ™ekroÄí urÄitou hranici a urÄitou míru únosnosti, se totiž pro organismus stává se stresem a v tom případÄ› se o zdraví již nedá hovoÅ™it. Proto pro ozdravení svého organismu volte osvÄ›dÄené wellness pobyty, které vÄ›dí, jak s vaším organismem co nejlépe naložit.

Posted in Nezařazené