Jak nejlépe spořit na penzi


Asi každý z nás sní o tom, že až zestárneme, budeme moci odejít v pohodÄ› na penzi s tím, že o nás bude postaráno. Koneckonců, k tomu pÅ™eci slouží starobní důchod. Bohužel se ukazuje, že skuteÄnost taková ani zdaleka nebude.

 

Faktem je, že naÅ¡e populace stárne. To mimo jiné také znamená, že na každého pracujícího pÅ™ipadne více důchodců. Zatímco například na jednoho důchodce pÅ™ipadli ÄtyÅ™i pracující, dnes je tomu naopak – na každého pracujícího pÅ™ipadají ÄtyÅ™i lidé v důchodovém vÄ›ku. A je jasné, že se to musí nutnÄ› projevit.

 

peníze budeme potřebovat i ve stáří

 

Vzhledem k tomu, že důchodová reforma, byÅ¥ velmi potÅ™ebná, by byla znaÄnÄ› nepopulární, je zatím v podstatÄ› jediným pokusem o Å™eÅ¡ení tohoto problému zvyÅ¡ování vÄ›ku pro odchod do důchodu. Je vÅ¡ak jasné, že to nepůjde donekoneÄna. Proto je také lidem Äasto říkáno, aby si na svou penzi pokud možno naspoÅ™ili sami. Ale jak?

 

Možností je zde pomÄ›rnÄ› dost, avÅ¡ak může být pomÄ›rnÄ› nároÄné se v nich vyznat. Jednou z tÄ›ch bezpeÄnÄ›jších je klasické penzijní spoÅ™ení. Zde můžeme kromÄ› úroků navíc také poÄítat s příspÄ›vkem od státu, tedy pokud si tam budeme mÄ›síÄnÄ› ukládat urÄitou minimální Äástku.

 

spoření na důchod

 

Problém je, že výnosy nejsou až takové, a ona minimální Äástka pro dosažení na státní příspÄ›vky se neustále zvyÅ¡uje. Výhodou je vÅ¡ak jistota naÅ¡ich penÄ›z a bezpeÄnost, nehledÄ› na to, že si je nemůžeme vybrat pÅ™edem, což nás v podstatÄ› chrání pÅ™ed impulzivním jednáním.

 

Dále je zde stavební spoření. Zde platí v podstatě to samé, avšak doba, po kterou budeme spořit, je poněkud kratší.

 

V neposlední řadě jsou zde také investice. U nich lze dosáhnout zdaleka nejvyšších výnosů, avšak zároveň také je tu i nejvyšší riziko, že o své peníze přijdeme. Proto je potřeba se mít na pozoru a dobře vybírat, kterou možnost zvolíme. Pokud totiž vybereme dobře, budeme moci odejít do důchodu bez problému v rozumném věku, a to se bezesporu vyplatí.