Rychlé stěhování


PotÅ™ebujete se pÅ™estÄ›hovat co nejrychleji? Nemáte auto, nebo tÅ™eba přátelé, kteří by mÄ›li k zapůjÄení vÄ›tší vůz? Není to bezvýchodná situace, jak se na první pohled může zdát. JednoduÅ¡e se podívejte na internet a zjistÄ›te si nÄ›jaké stÄ›hovací vozy i s pracovníky, kteří vám pomohou odnosit skřínÄ›, kuchyňské linky, praÄku ledniÄku, pohovku a veÅ¡kerý nábytek do stÄ›hovacího vozu. To ale není vÅ¡e. SamozÅ™ejmÄ› že Vám ho odvezou na pÅ™edem stanovené místo a také Vám pomohou s vyložením. Proto neváhejte a zkuste se informovat o této službÄ›, která je dostupná komukoliv, kdo o ni požádá.

Navíc se obvykle tato služba dá zařadit do kategorie levné stěhování.

Vyřizování objednávky

K vyÅ™izování objednávky stÄ›hovacího vozu potÅ™ebujete vaÅ¡e osobní údaje, datum, kdy chcete stÄ›hování provést, zadat lokalitu odkud, kam a pÅ™ibližnÄ› kolik vÄ›cí máte. Jde o to, jestli stÄ›hovací auto naplníte jednou nebo vícekrát. Levné stÄ›hování Vám zajistí, že nevyhodíte zbyteÄnÄ› mnoho penÄ›z tÅ™eba jen za pÅ™esun nÄ›kolik kilometrů. Objednávku stÄ›hovacího vozu i s pracovníky si zkuste zařídit alespoň týden dopÅ™edu.