Proč tolik lidé věří dezinformacím


Slovo dezinformace je dnes skloňováno stále ÄastÄ›ji. OznaÄuje se tak úmyslnÄ› rozÅ¡iÅ™ovaná lež, zpravidla s cílem nÄ›koho poÅ¡kodit, nebo ovlivnit veÅ™ejné mínÄ›ní v nÄ›jaké vÄ›ci. Jak ukázalo posledních nÄ›kolik let, mohou být i nebezpeÄné. StaÄí se jen podívat, kolik lidských životů stály dezinformace ohlednÄ› oÄkování, případnÄ› Ivermectinu.

 

ProÄ jsou jim ale lidé ochotni uvěřit? PrávÄ› ona zmínÄ›na krize ukázala, že jim je schopen podlehnout v podstatÄ› každý, bez ohledu na vÄ›k Äi sociální postavení. Ano, je pravda, že Äím vyšší vzdÄ›lání ÄlovÄ›k má, tím ménÄ› pravdÄ›podobné je, že jim podlehne, avÅ¡ak ani to není zárukou. Co nás na nich tedy tak láká a nutí jim věřit?

 

dezinformací se šíří prostřednictvím internetu

 

Hlavním důvodem je, že nás vlastnÄ› v podstatÄ› pasují do role hrdiny/obÄ›ti. My jsme ti, kteří prohlédli onu velkou lež, kteří bojují proti systému, který se nás snaží zniÄit. Stáváme se tak hrdinou svého vlastního příbÄ›hu. To nám dodává pocit důležitosti a superiority. To mnoho lidí, kteří nejsou spokojeni se svým životem, rozhodnÄ› ocení.

 

Dále je tu fakt, že se tak v podstatÄ› dozvíme, že za vÅ¡e Å¡patné v naÅ¡em životÄ› nemůžeme my, ale nÄ›kdo jiný. To nás zbavuje odpovÄ›dnosti a také ulehÄuje naÅ¡emu svÄ›domí. Nyní nemusíme obviňovat sebe, pokud se nám stane nÄ›co Å¡patného. Onemocníme? Mohou za to chemtrails. Nemůžeme najít práci? Elity chtÄ›jí, aby lidé byli chudí. Je to mnohem jednodušší život.

 

proti dezinformacím je potřeba bojovat

 

V neposlední Å™adÄ› je tu také fakt, že nám nabízí jednoduchá vysvÄ›tlení i složitých jevů, takže je schopen je pochopit i naprostý laik. To nám dodává pocit jistoty, neboÅ¥ máme vrozený strach z neznámého i z toho, co nemůžeme vysvÄ›tlit – to je ostatnÄ› jeden z důvodů, proÄ vznikala náboženství.

 

DezinformátoÅ™i toho vÅ¡eho samozÅ™ejmÄ› velmi dobÅ™e využívají, aby dosáhli svých cílů. Je tedy nutné, abychom byli v tomto případÄ› na pozoru. Zdaleka ne vÅ¡e, co se na sociální síti Äi v e-mailu doÄteme, je totiž pravda.