Zajímavost Austrálie


Tak samozÅ™ejmostí asi bude navÅ¡tívit státní operu. Její budova je celosvÄ›tovÄ› známá a není snad nikdo, kdo by ji neznal. Nu a když se pokocháme architekturou, bude dobré zajet si do divoÄiny. Tak raÄte nasedat do terénního automobilu, který vám půjÄí i s průvodcem a Å™idiÄem v každém hotelu a můžeme vyrazit.  

Každý ÄlovÄ›k má rád záhady. ZaÄíná to u kouzelníka ve Å¡kolce a pokraÄuje bádáním nad vÄ›cmi tajemnými. Proto nelze minout nejvÄ›tší monolit svÄ›ta, Uluru. Ten se tyÄí do výšky až tÅ™i sta padesát metrů. Tajemný je tím, že je to pro domorodce místo a údajnÄ› zde mizí osoby. Místní věří, že duchové, kteří tu sídlí, nemají rádi lidi, a proto je prý unášejí do svého svÄ›ta mrtvých. Druhá teorie hovoří o mimozemských bytostech, kteří si berou turisty do svých lodích, kde na nich provádÄ›jí pokusy. Co je pravda si tak můžete vyzkouÅ¡et sami. A pokud nezmizíte, můžete pokraÄovat divoÄinou dále.  

Uluru

Tím pádem můžete navÅ¡tívit Modré hory. Svůj název mají od stoupající namodralé mlhy. Nebo pÅ™esnÄ›ji oparu. Zde uvidíte mohutné eukalyptové háje, kaňony, soutÄ›sky a spoustu dalších krás. KlidnÄ› se zde můžete procházet pěšky. Není tÅ™eba se bát, že zabloudíte. Jsou zde znaÄení stezky v délce necelých sto padesáti kilometrů. Tak Å¡up z auta ven a jdeme se projít.  

Klokani

A abychom stále jen nechodili, což se tak podívat pod moÅ™skou hladinu? Že se neumíte potápÄ›t. To nevadí, zde můžete absolvovat rychlokurs a pak se s vámi váš instruktor ponoří v nejvÄ›tším bariérovém útesu na svÄ›tÄ›. Co vÅ¡echno můžete pod vodní hladinou vidÄ›t, to nelze ani popsat, protože by tento Älánek pak nemÄ›l konec. Krása podmoÅ™ského svÄ›ta se prostÄ› musí vidÄ›t a nevyužít toho by byla vÄ›Äná Å¡koda.  

V Austrálii je toho k vidÄ›ní samozÅ™ejmÄ› více, ale zde jste se doÄetli jen o zlomku z tÄ›chto krás. Nezbývá vám než si tam prostÄ› zajet, abyste toho vidÄ›li více.